Isontina Ambiente

Faq

 • Kam odložim posamezne vrste odpadkov?

  Prelistajte brošuro, ki so jo prejela vsa gospodinjstva, pokličite brezplačno telefonsko številko Isontina Ambiente 800844344 ali si prenesite aplikacijo IsApp in povprašajte enciklopedijo recikliranja, ki jo aplikacija ponuja, da si razjasnite vse morebitne dvome.
 • Kaj naj storim s plenicami in injekcijami?

  Občani prejmejo za odlaganje plenic in injekcij posebne vsebnike. Za plenice za otroke in odrasle prejmejo rumen zabojnik (katerega praznjenje poteka enako, kakor zabojniki za ostale suhe odpadke), medtem ko je za uporabljene injekcije predvideno posebno vedro s samotesnilnim pokrovom, katerega se prazni med ostale suhe odpadke. V Gorici, Ronkah, Turjaku, Sovodnjah, Zagraju, Fari, Vilešu ter krajih Romans d’Isonzo in Mariano del Friuli priskrbi vsebnike podjetje Isontina Ambiente, medtem ko se morajo prebivalci drugih občin, v katerih je za ravnanje z odpadki pristojno podjetje Isontina Ambiente, obrniti na občinske urade.
 • Ali smem odpadke odlagati v nakupovalnih vrečkah?

  Vrečke in drugi materiali za odlaganje odpadkov, ki jih gospodinjstva prejmejo od podjetja Isontina Ambiente enkrat letno, občanom omogočajo pravilno odlaganje odpadkov, komunalnim delavcem pa lažje prepoznavanje zabojnika za odvoz. Podjetje Isontina Ambiente prosi občane, naj za odlaganje odpadkov uporabljajo le vrečke, ki jim jih priskrbi, medtem ko je za odlaganje organskih odpadkov dovoljeno uporabljati vrečke, ki jih prejmejo pri nakupu sadja in zelenjave v supermarketih.
 • V katerih občinah se suhi odpadki odlagajo v zabojnike, označene z etiketo?

  Suhe odpadke se odlaga v zabojnike, označene z etiketo, v vseh občinah, v katerih je za ravnanje z odpadki pristojno podjetje Isontina Ambiente, z izjemo Gorice, Tržiča in Devina - Nabrežine.

 • Zakaj organskih odpadkov ni mogoče oddati v zbirne centre?

  Deželna zakonodaja ne dovoljuje shranjevanja mokrega materiala v zbirnih centrih, saj ti centri niso opremljeni s cisternami za zbiranje izcednih voda.
 • Zakaj med plastiko ne smem odlagati vseh materialov, ki imajo simbol za recikliranje, temveč le embalažo?

  Razlog je v delovanju italijanskega nacionalnega konzorcija proizvajalcev embalaže CONAI, ki proizvajalca in uvoznike embalaže obdavči sorazmerno s težo materiala, danega na trg. Ti zneski se nato vrnejo občinam sorazmerno s količino materiala, ki ga sama občina zbere v enem letu. Plastični materiali, ki niso embalaža, običajno ne spadajo v kategorijo materialov, ki morajo plačati prispevek konzorciju CONAI, zato jih proizvajalci plastičnih proizvodov ne sprejmejo, temveč jih izločijo. Toda pozor, od aprila 2012 se plastične krožnike in kozarce odlaga med plastično embalažo!
 • Kaj naj storim z zelenim vrtnim odpadom in kosovnimi odpadki?

  Zeleni vrtni odpad in kosovne odpadke je mogoče odlagati na dva načina:

  • lahko jih osebno oddate v referenčni zbirni center, 
  • lahko zaprosite za odvoz na klic, ki ga vnaprej naročite na brezplačni telefonski številki podjetja Isontina Ambiente 800 844 344.

  V nekaterih občinah je mogoče zeleni vrtni odpad oddati tudi v posebne zabojnike na javnih površinah.

  Načine odvoza zelenega vrtnega odpada in kosovnih odpadkov v vaši občini lahko preverite na strani Storitve/Odvoz odpadkov.

 • Ali smejo zbirne centre uporabljati tudi pravne osebe?

  Da, zbirni centri so v skladu z občinskimi določbami o asimiliranju odpadkov na voljo ne le za fizične, temveč tudi za pravne osebe.
 • Kaj naj storim, če smetarski tovornjak pozabi prevzeti vrečo odpadkov?

  Napako lahko prijavite na brezplačno številko 800 844 344, izpolnite obrazec »Prijava napak« v zavihku »Storitve« na spletnem mestu isontinambiente.it ali pošljete fotografijo prek aplikacije IsApp in podjetje Isa bo obravnavalo vašo prijavo ter poslalo ekipo, ki bo prevzela vrečo odpadkov.
 • Ali odpadke vseeno odpeljejo, če jih na odvzemno mesto dostavim z zamudo?

  Ne, odpadke morajo občani na odvzemno mesto dostaviti večer pred predvidenim odvozom določene vrste odpadkov. Če jih dostavijo z zamudo, jih morajo odnesti s seboj in jih na odvzemno mesto znova dostaviti večer pred prvim naslednjim predvidenim odvozom.
 • Kaj naj storim, če na moje odpadke prilepijo oranžno oznako?

  Oranžna oznaka označuje neustrezno odlaganje. Lahko gre za dostavo odpadkov na odvzemno mesto napačnega dne, uporabo drugačnih vreč za smeti od tistih, ki jih zahteva podjetje Isontina Ambiente, ali pa za material, ki ne ustreza navodilom glede vsebine vrečke. Občani se lahko za pojasnila o vzrokih za neizvedeni odvoz odpadkov in pritrditev oranžne oznake obrnejo na klicni center. V vsakem primeru morajo vrečko odpadkov odstraniti z odvzemnega mesta in jo tja znova pravilno dostaviti večer pred prvim naslednjim predvidenim odvozom.
 • Kaj mora storiti novi povzročitelj odpadkov za prevzem kompleta za odlaganje odpadkov?

  Ob vpisu v občinski register prejme novi povzročitelj odpadkov od občine same ali od podjetja Isontina Ambiente vse potrebno za pravilno odlaganje odpadkov.

  V zavihku »Storitve/Zbiranje odpadkov po sistemu od vrat do vrat: kje prevzeti komplet« na spletnem mestu podjetja Isontina Ambiente so na voljo navodila za prevzem kompleta, ki veljajo v vsaki občini.

 • Na koga se moram obrniti za prejem novih vrečk za odpadke, ko jih porabim?

  Če občani predčasno porabijo zalogo vrečk, ki jo podjetje Isontina Ambiente izroči vsem odjemalcem enkrat letno, lahko vrečke kupijo na prodajnih mestih, katerih seznam je naveden v zavihku Storitve v vaši občini.

 • Kako lahko ugotovim območje, v katerega spada ulica, v kateri prebivam?

  Referenčno območje je navedeno v koledarju odvoza odpadkov, ki ga prejme vsak odjemalec. Podatek o tem pa je mogoče poiskati tudi na spletni strani podjetja ali s pomočjo aplikacije ISApp.
 • Kaj pomeni izraz »ravnanje s smetnjaki in zabojniki za odpadke je skrb občanov«?

  Skrb za smetnjake in zabojnike za odpadke je naloga občanov, ki jih morajo dostaviti na glavno cesto večer pred predvidenim odvozom in jih redno čistiti. Pri tem je treba poudariti, da so ob pravilnem ravnanju edini material, ki lahko povzroča higienske preglavice, organski odpadki. Da bi se izognili temu tveganju, je priporočljivo na dno rjavih zabojnikov vstaviti vrečke ustrezne velikosti, ki bodo služile kot podloga.
 • Zakaj poteka odvoz organskih odpadkov le dvakrat tedensko?

  Odvoz organskih odpadkov poteka le dvakrat tedensko zato, ker skupna količina odpadkov ni odvisna od števila odvozov. Vsaka občina sama določi potrebno število odvozov na svojem ozemlju tudi ob upoštevanju stroškov.
 • Kaj naj storim, če sem v dvomih glede tega, v kateri zabojnik spada določena vrsta odpadkov?

  Osnovno pravilo, s katerim se izognete nevarnim napakam na vsebini celotnega zabojnika, je to, da odpadek, pri razvrščanju katerega se vam pojavi dvom, zavržete v zabojnik za ostale suhe odpadke. V primeru dvomov o razvrščanju odpadkov se po pomoč lahko obrnete na brezplačno telefonsko številko 800844344, odgovor poiščete v enciklopediji recikliranja, ki je na voljo na spletnem mestu, ali si pomagate z aplikacijo ISApp.
 • Ali sem lahko prepričan, da se ločeno zbrani odpadki na odlagališču ne mešajo z ostalimi odpadki?

  Ne, to se ne dogaja in se ne more zgoditi, saj so za zbiranje posameznih materialov predvideni različni zabojniki.
 • Kam lahko odvržem odpadne baterije in zdravila, ki jim je potekel rok uporabe?

  Odpadne baterije in zdravila, ki jim je potekel rok uporabe, je treba zavreči v ustrezne koše za odpadke na javnih površinah ali pa jih oddati v trafike in lekarne, ki so jih dolžne prevzeti.
 • Kako naj ravnam, če je na dan predvidenega odvoza smeti praznik?

  Če je na dan odvoza smeti praznik, preverite na koledarju odvoza, če je predviden morebitni odlog odvoza, sicer pa običajno odvoz smeti, razen posebnih primerov, ki so zabeleženi na koledarju, poteka tudi ob praznikih.
 • Ali obstajajo posebne storitve za starejše in druge občane s posebnimi potrebami?

  Da, v občinah Gorica, Ronke in Tržič je omogočeno »poenostavljeno« odlaganje odpadkov z uporabo zelenih vrečk.

  Vrečke občanom priskrbi občina ali podjetje Isontina Ambiente.

 • Kako naj ravnajo odjemalci v ulicah, ki so v zasebni lasti in v katerih smetarski tovornjak ne more obrniti?

  Pred začetkom zagotavljanja storitve opravi osebje podjetja Isontina Ambiente v spremstvu pristojnih občinskih strokovnjakov inšpekcijski ogled v celotni občini. Če pri tem odkrije posebne ceste, kamor smetarska vozila ne morejo dostopati, odjemalci prejmejo zloženko z navedenim odvzemnim mestom, kamor morajo odpadke oddati.

  Sicer pa podjetje Isontina Ambiente razpolaga z vozili različnih velikosti, zaradi česar so take situacije, ko manevriranje ne bi bilo mogoče, redke.

 • Kdo čisti zabojnike za odpadke v večstanovanjskih stavbah?

  Za zabojnike za odpadke v večstanovanjskih objektih morajo skrbeti etažni lastniki sami, tako kot morajo za svoje zabojnike poskrbeti tudi posamezni gospodinjski odjemalci.

  Podjetje Isontina Ambiente ponuja proti plačilu na voljo dodatno storitev čiščenja zabojnikov za odpadke, ki jo izvaja redno, v dogovorjenih časovnih intervalih.

 • Kam dam plastične gajbice ali zelo velike kartonske škatle, ki jih ne morem stlačiti v beli zabojnik?

  Gajbice in kartonske škatle lahko odložite ob zabojnik za papir.
 • Ali lahko pustim zabojnik večstanovanjske stavbe ves čas ob cesti?

  Če zbiranje odpadkov po sistemu od vrat do vrat poteka pod enakimi pogoji, kakor v preostalem delu pokrajine, je treba zabojnik večstanovanjske stavbe po vsakem praznjenju vrniti na zasebno površino. Vendar pa obstajajo izjeme, ko zabojnikov ni mogoče postaviti na zasebno, temveč so ves čas postavljeni na javni površini.

  Tedaj so zabojniki opremljeni s ključavnico in lahko zagotavljajo enako kakovost odpadkov.

 • Kako ločim svoj zabojnik za odpadke od sosedovega?

  Komplet za odlaganje odpadkov zajema tudi nalepko, ki jo pritrdite na posamezni zabojnik. Nanjo lahko zapišete svoj priimek ali drug prepoznavni znak.
 • Ali moram plastično embalažo, pločevinke in podobno pomiti, preden jih zavržem?

  Pomivanje posode za živila je priporočljivo, ni pa obvezno. Nepomita posoda lahko povzroča neprijetne vonjave.
 • Kaj moram storiti, če želim na odvzemno mesto dostaviti vrečko, katere vsebina ne bo vidna?

  Preden odpadke dokončno zavržete v vrečko, ki jo je predvidelo podjetje Isontina Ambiente, jih lahko odlagate v kakršno koli vrečko. Vrečka, ki jo dostavite na odvzemno mesto, pa mora biti tista, ki ste jo prejeli od podjetja Isontina Ambiente.
 • Odpadki na odvzemnem mestu so lahko predmet vandalizma. Kdo je dolžan očistiti morebitne raztresene odpadke?

  V občinah, kjer poteka zbiranje odpadkov po sistemu od vrat do vrat, podjetje Isontina Ambiente po prijavi takega dogodka poskrbi za dodatno pometanje in čiščenje.