Isontina Ambiente

Obvestilo o varstvu osebnih podatkov

V skladu s 13. členom evropske Uredbe št. 679 iz leta 2016 (v nadaljevanju »Uredba o varstvu osebnih podatkov« ali »GDPR«), želi podjetje Isontina Ambiente S.r.l. vas in vse uporabnike spletnega mesta isontinambiente.it (v nadaljevanju »uporabniki« in »spletno mesto«) poučiti o uporabi osebnih podatkov, dnevniških datotek in piškotkov, ki jih zbira navedeno spletno mesto.

Upravljavec, obdelovalec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je ISONTINA AMBIENTE S.r.l. (ID št. za DDV 01123290312) s statutarnim sedežem v ulici Via Cau de mezo 10, 34077 Ronke (Gorica), E-pošta segreteria@isontinambiente.it (v nadaljevanju »upravljavec osebnih podatkov«).

Posodobljeni seznam pristojnih obdelovalcev osebnih podatkov priskrbimo na zahtevo oseb, na katere se nanašajo osebni podatki in uporabnikom.

Podatki, ki jih spletno mesto samodejno zbira

Kakor vsa spletna mesta, tudi naše uporablja dnevniške datoteke, v katerih se shranjujejo podatki, ki se samodejno zbirajo med vašimi ogledi. Informacijski sistemi in programski postopki, predvideni za delovanje spletnega mesta, namreč med uporabo samodejno pridobivajo nekatere podatke, katerih prenos je potreben za uporabo komunikacijskih protokolov.

Zbirajo se naslednji podatki:

 1. naslov internetnega protokola (IP) ali ime domene naprave, ki jo uporabljate;
 2. vrsta brskalnika in parametri naprave, uporabljene za vzpostavitev povezave s spletnim mestom;
 3. naslovi URI (enotni identifikator vira) zahtevanih virov ali metoda, uporabljena za oddajo zahteve strežniku;
 4. ime ponudnika internetnih storitev (ISP);
 5. datum in čas obiska;
 6. spletno mesto vstopa (referral) in izstopa uporabnika;
 7. morebitno število klikov;
 8. velikost datoteke, pridobljene kot odgovor;
 9. številska koda, ki označuje stanje odgovora strežnika (uspešen izid, napaka itd.);
 10. drugi parametri, ki se nanašajo na operacijski sistem in na informacijsko okolje vaše naprave.

Ti podatki se obdelujejo z avtomatiziranimi sredstvi in zbirajo izključno v agregatni obliki zaradi preverjanja pravilnega delovanja spletnega mesta.

Osebni podatki, ki jih posredujete z uporabo spletnega mesta in nameni njihove obdelave

Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene:

 1. izpolnjevanje zakonskih obveznosti;
 2. tehnično upravljanje spletnega mesta;
 3. zagotavljanje storitve »Obveščanje« za obveščanje uporabnikov o zbiranju odpadkov v njihovi občini po elektronski pošti, če to izrecno omogočijo s pomočjo ustrezne funkcije na spletnem mestu.

Podatke, ki jih navedete, bodo pod nadzorom upravljavca osebnih podatkov, predvsem z informacijskimi orodji, obdelovale osebe, ki so posebej pooblaščene in usposobljene za obdelavo v skladu z 2m. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov ter 28. in 29. členom Uredbe o varstvu osebnih podatkov. Obveščamo vas, da so upoštevani ustrezni varnostni ukrepi tudi v skladu s 5. in 32. členom Uredbe o varstvu osebnih podatkov za preprečevanje izgube podatkov, njihove nezakonite ali nepravilne uporabe in nepooblaščenega vpogleda vanje.

Obveznost navedbe podatkov, posledice morebitne odklonitve navedbe in pravna podlaga obdelave

Navedba vaših osebnih podatkov za namene iz točk (i), (ii) in (iii) 3. člena je obvezna, saj sicer ne morete koristiti storitev, ki jih spletno mesto ponuja.

Glede na namene iz točk (i), (ii) in (iii) 3. člena je pravna podlaga obdelave izpolnjevanje zakonskih obveznosti in/ali izvajanje storitev, ki jih spletno mesto ponuja in jih vi zahtevate (v skladu s točkama b in c prvega odstavka 6. člena Uredbe o varstvu osebnih podatkov in točke b prvega odstavka 24. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov).

Komu in v kakšnem obsegu lahko posredujemo vaše podatke

Vaši podatki se lahko znotraj EU posredujejo naslednjim osebam, ob polnem upoštevanju določb Zakona o varstvu osebnih podatkov in Uredbe o varstvu osebnih podatkov:

 1. finančni upravi in/ali drugim javnim organom, če to narekuje zakon ali na njihovo zahtevo;
 2. kreditnim ustanovam za namene, ki so povezani s pogodbenim razmerjem;
 3. zunanjim strukturam, subjektom in podjetjem, ki jih upravljavec podatkov uporablja za izvajanje dejavnosti, ki so povezane z izvajanjem storitev spletnega mesta in s pošiljanjem novic, so zanje nujno potrebne in iz njih izhajajo;
 4. zunanjim svetovalcem (na primer, za izpolnjevanje davčnih obveznosti), če niso pisno določeni za obdelovalce podatkov.

Vaše pravice

Kadarkoli lahko uveljavljate pravice iz 15., 16., 17., 18., 20. in 21. člena Uredbe o varstvu osebnih podatkov s pisnim zahtevkom, ki ga pošljete na naslov upravljavca osebnih podatkov iz 1. člena in zahtevate:

 1. potrditev o obstoju vaših osebnih podatkov z navedbo izvora, preveritev njihove točnosti ali posodobitev, popravek, dopolnitev;
 2. vpogled v podatke, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave;
 3. izbris, spremembo v anonimno obliko ali blokiranje podatkov, obdelanih v nasprotju z zakonom.

Pravico imate tudi do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov.

V zvezi z glasilom vas obveščamo, da vaša pravica do prekinitve obdelave z avtomatiziranimi velja tudi za klasična sredstva. To pravico lahko uveljavljate tudi delno oziroma s prekinitvijo, na primer, pošiljanja promocijskih sporočil prek enega ali več kontaktnih kanalov, za katere ste podali privolitev.

Trajanje obdelave

Brez poseganja v obveznosti, ki jih določajo zakoni, se osebni podatki hranijo določen čas na podlagi meril, ki temeljijo na značaju zagotovljenih storitev.

Podatki, ki so potrebni za zagotavljanje storitve »Obveščanje«, se obdelujejo po sistemu »OPT-OUT« oziroma do preklica storitve z ustrezno funkcijo na spletnem mestu.

Varnostni ukrepi

Prek spletnega mesta se vaši podatki obdelujejo ob upoštevanju veljavnega prava in z uporabo ustreznih varnostnih ukrepov skladno z veljavno zakonodajo, tudi v skladu s 5. in 32. členom Uredbe o varstvu osebnih podatkov.

V zvezi s tem smo med drugim sprejeli ustrezne varnostne ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega vpogleda, kraje, razkritja, spreminjanja ali nepooblaščenega uničenja vaših podatkov.

Spremembe obvestila o varstvu osebnih podatkov

Upravljavec si pridržuje pravico do spremembe tega obvestila o varstvu osebnih podatkov. V tem primeru boste o tem obveščeni ob prvi naslednji uporabi spletnega mesta.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: rpd@isontinambiente.it