Isontina Ambiente

Pravna obvestila/Pogoji uporabe

Za prijavo in posledično možnost uporabe storitev, ki jih ponuja spletno mesto ISONTINA AMBIENTE, mora uporabnik sprejeti naslednje splošne pogoje za uporabo spletnega mesta ter podati soglasje za obdelavo njegovih osebnih podatkov po seznanitvi z obvestilom v skladu s 13. členom Uredbe EU 2016/679.

SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO SPLETNEGA MESTA

1. Lastništvo, vsebina spletnega mesta, avtorske pravice in registrirane znamke
Spletno mesto in vse njegove vsebine, kot so znamke, logotipi, ikone, besedila itd., so izključna last podjetja ISONTINA AMBIENTE (v nadaljevanju »podjetje«) ali tretjih oseb, ki podjetju zagotavljajo storitve. Zaščiteni so z italijanskimi in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah. Programska oprema, uporabljena na spletnem mestu, je last podjetja in je zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah. Spletnega mesta ISONTINA AMBIENTE in njegovih vsebin se ne sme razmnoževati, distribuirati, prodajati, prenašati ali spreminjati, v celoti ali delno. ISONTINA AMBIENTE in imena proizvodov, storitev, grafikonov in logotipov ISONTINA AMBIENTE so registrirane znamke podjetja. Drugi navedeni proizvodi, storitve, imena podjetij so lahko registrirane znamke odgovarjajočih lastnikov. Spletno mesto ISONTINA AMBIENTE lahko vsebuje povezave s spletnimi mesti, ki jih ne upravlja podjetje, in so navedena zgolj kot referenca, podjetje pa za njihovo vsebino ne odgovarja. Podjetje ne daje nikakršnega jamstva in zavrača vsakršno odgovornost v povezavi z njimi. Uporabnik lahko do teh spletnih mest dostopa na lastno odgovornost.

2. Uporaba spletnega mesta Isambiente
Spletnega mesta ISONTINA AMBIENTE se v nobenem primeru ne sme uporabljati za pošiljanje pornografskih ali nespodobnih vsebin oziroma v nezakonite namene. Prepovedani so razmnoževanje, spreminjanje, podvajanje, kopiranje, distribucija, prodaja ali kakršno koli izkoriščanje spletnega mesta v komercialne namene. Dovoljena sta prenos ali natis gradiva, ki je prisotno na spletnem mestu, za osebno uporabo in v nešpekulativne namene. Nepooblaščena uporaba spletnega mesta in gradiva, ki ga slednje vsebuje, pomeni kršenje pravic intelektualne lastnine. Uporabnik se obvezuje varovati vse podatke o znamkah in avtorskih pravicah, navedene na prenesenih ali kopiranih gradivih. Uporaba tega gradiva na katerem koli drugem spletnem mestu je prepovedana.

3. Starost in odgovornost uporabnika
Uporabnik mora biti polnoleten in poslovno sposoben za uporabo tega spletnega mesta s sprejetjem teh splošnih pogojev in za prevzemanje kakršne koli odgovornosti, ki izhaja iz uporabe spletnega mesta. Uporabnik je med prijavo dolžan navesti le svoje osebne podatke, za katere jamči, da so resnični, točni in posodobljeni. Uporabnik se seznani, da je odgovoren za kakršno koli uporabo spletnega mesta z njegove strani in s strani oseb, ki uporabljajo njegove osebne podatke.

4. Izključitev garancije
Podjetje zagotavlja spletno mesto ISONTINA AMBIENTE »tako kot je«. Podjetje in njegovi dobavitelji ne dajejo nobenih jamstev za delovanje spletnega mesta ter za točnost, popolnost in zanesljivost informacij, gradiv in proizvodov, ki jih vsebuje. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje ne daje izrecnih ali implicitnih jamstev glede možnosti prodaje in primernosti za dani namen.

5. Omejitev odgovornosti
Podjetje ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletnega mesta, vključno z neposredno, posredno, naključno in posledično škodo.

6. Veljavno pravo
Za te splošne pogoje se uporablja italijansko pravo.

7. Spremembe splošnih pogojev
Podjetje si pridržuje pravico spremeniti te splošne pogoje kadarkoli. Obvestilo o spremembah bo objavljeno na spletnem mestu ISONTINA AMBIENTE in uporabnik bo lahko nadaljeval z uporabo spletnega mesta v skladu s spremenjeno različico pogojev, v kolikor ne bo uveljavljal svoje pravice do odstopa.

8. Dodatni pogoji
Dodatni pogoji, drugačni od teh, lahko veljajo za prodajo blaga ali storitev oziroma za uporabo drugih strani spletnega mesta; uporabnik pa vnaprej izjavlja, da bo te pogoje upošteval.