Isontina Ambiente

O nas

Isontina Ambiente

Isontina Ambiente je novo ime družbe Ambiente Newco S.r.l., ki ga je skupaj z vsemi pravnimi razmerji prevzela 2. 12. 2013.

Podjetje Isontina Ambiente je bilo ustanovljeno kot Ambiente Newco 1. 1. 2011 na podlagi konkurenčnega postopka, ki ga je razpisala družba IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi z namenom prenosa energetskega sektorja s posledično reorganizacijo dejavnosti, vezane na upravljanje lokalnih javnih služb na področju okolja.

 

Skupaj s spremembo imena decembra 2013 je podjetje Isontina Ambiente, ki je do tedaj v celoti delovalo pod okriljem IRIS, prešlo v 100 % last 25 občin iz Goriške pokrajine.
Podjetje zagotavlja komunalne storitve oziroma zbiranje, prevoz in odlaganje komunalnih in komunalnim podobnih trdnih odpadkov, čiščenje javnih površin na urbanem območju ter upravljanje naprav za ravnanje z odpadki in njihovo obdelavo v petindvajsetih občinah Goriške pokrajine (Koprivno, Krmin, Doberdob, Dolenje, Fara, Foljan-Sredipolje, Gorica, Gradišče, Gradež, Mariano del Friuli, Medja vas, Moraro, Tržič, Moš, Romans d’Isonzo, Ronke, Zagraj, Šlovrenc, Škocjan ob Soči, Števerjan, Špeter, Sovodnje, Štarancan, Turjak in Vileš) in v treh občinah Tržaške pokrajine (Devin - Nabrežina, Zgonik, Repentabor).

Isontina Ambiente izvaja javno službo ravnanja z odpadki zlasti z naslednjimi dejavnostmi:

  • zbiranje in prevoz trdnih komunalnih odpadkov (frakcij, ki jih je mogoče reciklirati, in ostalih suhih odpadkov),
  • obdelava organskih odpadkov (organska frakcija trdnih komunalnih odpadkov in zeleni vrtni odpad) z upravljanjem lastne kompostarne v Moraru,
  • obdelava suhe frakcije, ki jo je mogoče reciklirati (papir/karton in plastika/pločevinke) v sortirnici v Moraru (v lasti podjetja);
  • sežig ostale suhe frakcije odpadkov v sežigalnici v Trstu;
  • upravljanje občinskih in/ali nadobčinskih zbirnih centrov in ekoloških otokov;
  • pomožne dejavnosti čiščenja javnih površin na urbanem območju (pometanje, praznjenje košev za odpadke na javnih površinah, nujne intervencije).

Isontina Ambiente se pri izvajanju storitev osredotoča predvsem na deležnike, zlasti občane, od zadovoljstva katerih je odvisno tudi zadovoljstvo občin in nadzornih organov.

Ravnanje z odpadki spada med osnovne javne storitve, zato so za podjetje Isontina Ambiente pomembnejši od ustvarjanja dobička in dodane vrednosti kakovost in načini opravljanja dejavnosti, ki morajo dosledno upoštevati zakonodajo in deželne načrte ter zahteve občin, ki koristijo storitev.