Isontina Ambiente

Register dobaviteljev

Podjetje Isontina Ambiente Srl vzpostavlja register dobaviteljev za izbiro podjetij, ki bodo povabljena v postopke s pogajanji za storitve, blago in dela v zneskih, ki ne presegajo praga Skupnosti, skladno z 2. odstavkom 36. člena Zakonske uredbe št. 50/2016.

Za vpis v navedeni register je treba slediti navodilom iz Pravilnika za dobavitelje in se prijaviti na ustrezni strani.

OBVESTILO O VZPOSTAVITVI REGISTRA DOBAVITELJEV