Isontina Ambiente

Riciclopedie

Chest servizi ti judarà a separâ i refudums in maniere juste.

Par ce che al inten i refudums di puartâ intai Centris di Racuelte, ti invidìn a cirî dutis lis informazions relativis al centri di riferiment dal to Comun di residence.

Cheste vuide no je esaustive e e rivuarde prin di dut i refudums produsûts dai utents privâts: e sarà nestre premure inzornâle in maniere periodiche ancje in gracie di propuestis eventuâls che o volarês mandânus.

Par dut ce che nol è specificât achì, al vâl ce che al è stabilît dal Regolament Comunâl di Gjestion dai Refudums.

Se tu âs cualchi dubi consulte lis FAQ, o clame il numar vert 800 844 344.