Isontina Ambiente

Obrati, zbirni centri in center ponovne uporabe

Družba Isontina Ambiente je lastnica kompostarne in ločevalnice v Moraru, ki ju upravlja z lastnim osebjem, zaradi česar lahko skoraj v celoti spremlja cikel odpadkov (z izjemo suhih odpadkov, ki jih odda v sežigalnico).

Isontina Ambiente upravlja ali soupravlja tudi zbirne centre na območju nekdanje Goriške pokrajine in v tržaških občinah, ki omogočajo storitev oddaje kosovnih odpadkov in zelenega odpada.

Pod njenim okriljem delujejo tudi otoki CONAI v Gorici, kamor lahko občani osebno oddajo frakcije, ki jih je mogoče reciklirati.

V kraju Romans d’Isonzo deluje v upravljanju družbe Isontina Ambiente center ponovne uporabe ROBONONIS, kjer ponujajo zavržene, vendar še uporabne izdelke, ki jih občani določen čas lahko brezplačno prevzamejo.