Isontina Ambiente

Ekološki otoki

Gospodinjski odjemalci s stalnim prebivališčem v Gorici lahko osebno odnesejo svoje odpadke, ki jih je mogoče reciklirati, na enega od ekoloških otokov, poimenovanih tudi CONAI, ki so namenjeni zgolj odlaganju biološko nerazgradljivih materialov, ki jih je mogoče reciklirati in bodo predelani z namenom nadaljnje uporabe.

Z vnosom davčne številke v ustrezen informacijski sistem za prijavo bodo vsi oddani odpadki shranjeni. Na koncu leta bodo odjemalci prejeli znižanje računa za ravnanje z odpadki sorazmerno s kg odpadkov, oddanih s tem sistemom.

                  

GORICA

Kraj Ločnik

Via del Camposanto Papir, karton, steklo, plastika in pločevinke, rastlinsko olje  

od ponedeljka do petka od 14.00 do 19.00

sobota od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 19.00

GORICA

Kraj Podgora

Via delle Grappate Papir, karton, steklo, plastika in pločevinke, rastlinsko olje

od ponedeljka do petka od 14.00 do 19.00

sobota od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 19.00

GORICA Kraj Stražišče Via della Colonia, na vogalu z ulico Via Gramsci Papir, karton, steklo, plastika in pločevinke, rastlinsko olje

od ponedeljka do petka od 14.00 do 19.00

sobota od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 19.00