Isontina Ambiente

Davek na odpadke v Števerjanu

Opis

V Občini Števerjan se občinski davek na odpadke uporablja za kritje stroškov za ravnanje s komunalnimi in komunalnim podobnimi odpadki, namenjenimi odstranjevanju.
Davek je dolžan plačati vsak, ki ima iz kakršnega koli naslova, tudi dejansko, v lasti ali posesti prostore ali površine na občinskem območju, namenjene kakršni koli rabi, v katerih lahko nastajajo odpadki.
 

Načini vložitve

• Na okencu: 

 • RONKE - Via Cau de Mezo 10
  ponedeljek in sreda od 14.30 do 16.30
  četrtek od 9.00 do 12.30
 • GRADIŠČE - Via della Campagnola 1
  sreda in četrtek od 14.30 do 16.30
  torek od 9.00 do 12.30
 • GORICA - Via Mazzini 4C
  ponedeljek in petek od 9.00 do 12.30
  torek in četrtek od 14.30 do 16.30
 • KRMIN - Via N. Sauro 16
  ponedeljek od 14.30 do 16.30
  sreda in petek od 9.00 do 12.30

 

• S priporočenim pismom s povratnico: naslovljenim na Isontina Ambiente S.r.l. Via Cau de Mezo, 10 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO)
• Po telefaksu: 0481-770633
• Po elektronski pošti z digitalnim potrdilom: isontinambiente@legalmail.it

Obrazci, ki jih je mogoče prenesti

Način izračuna

Izvajanje novega davka ureja Pravilnik o davku na odpadke (Enoten občinski davek - del davka na odpadke), ki ga je sprejel občinski svet in je na voljo na spletni strani Občine Števerjan.

Kdaj je treba plačati

Občina Števerjan je za tekoče leto predvidela plačilo davka na odpadke v enotnem znesku ali v obrokih z roki zapadlosti 31. 07. 2020, 31. 10. 2020 in 5. 12. 2020.
V posebnih situacijah so predvidene tudi poravnave (prenehanje, prevzem, novi odjemalci po izdaji računa itd.).

 

Kje in kako se plača

Položnico je mogoče plačati izključno prek obrazca F24 na vseh poštah, bankah, prek spletne banke in v trafikah, ki so vključene v sistem banke ITB. Ta način, ki je postal obvezen za plačilo davkov in dajatev, davčnega zavezanca ne bremeni s stroški in omogoča takojšnje izplačilo vseh davčnih dobropisov, ki so razvidni iz predložene napovedi dohodnine za leto 2017 (obrazec 730/2017 ali obrazec dohodnina 2017).

 

TARIFE

Letna tarifa

Tarifa za gospodinjske odjemalce se odmeri glede na površino in na število članov gospodinjstva. Za občane Števerjana se upoštevajo podatki iz občinskega matičnega urada. 

Tarifa za negospodinjske odjemalce (podjetja) se odmeri glede na površino in na dejavnost, ki jo opravljajo.


 

Dnevna tarifa

Dnevna tarifa velja za odjemalce, ki z dovoljenjem ali brez njega začasno (*) zasedajo javne prostore ali površine ali take, ki so v javni rabi, ali je na njih vpisana služnostna pravica. Izračuna se na podlagi kvadratnih metrov zasedene površine za dneve zasedenosti in določi glede na letno davčno stopnjo, ki se dnevno usklajuje in je povečana za 100 %.

 

(*) Za začasno zasedanje šteje uporaba, krajša od 183 dni letno, tudi s prekinitvami.

 

Za informacije:

 • RONKE - Via Cau de Mezo 10
  ponedeljek in sreda od 14.30 do 16.30
  četrtek od 9.00 do 12.30
 • GRADIŠČE - Via della Campagnola 1
  sreda in četrtek od 14.30 do 16.30
  torek od 9.00 do 12.30
 • GORICA - Via Mazzini 4C
  ponedeljek in petek od 9.00 do 12.30
  torek in četrtek od 14.30 do 16.30
 • KRMIN - Via N. Sauro 16
  ponedeljek od 14.30 do 16.30
  sreda in petek od 9.00 do 12.30

 

KLICNI CENTER brezplačna telefonska številka 800844344  (na voljo od ponedeljka do petka od 8.00 do 20.00, v soboto od 8.00 do 13.00)

E-POŠTA segreteria@isontinambiente.it

FAKS 0481 - 770633