Isontina Ambiente

Drugi odpadki

ODPADNE BATERIJE IN ZDRAVILA, KI JIM JE POTEKEL ROK UPORABE

Odpadne baterije in zdravila, ki jim je potekel rok uporabe, so nevarni komunalni odpadki, ki jih je treba odlagati ločeno od drugih odpadkov.
Za njihovo odlaganje so v vseh občinah v pokrajini na javnih površinah postavljeni številni zabojniki, v katere jih je mogoče (pa tudi obvezno!!!) zavreči. Običajno lahko zdravila, ki jim je potekel rok uporabe, oddate tudi v lekarni (pozanimajte se).

 

DRUGI ODPADKI

Odjemalci, ki odlagajo velike količine plenic za otroke ali odrasle ali injekcij, prejmejo posebne, temu namenjene posode.
Za prejem teh posod morajo odjemalci zaprositi na občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče, ki jim ob dobavi priloži tudi vsa potrebna navodila za odlaganje.