Isontina Ambiente

Enciklopedija recikliranja

Ta storitev je v pomoč uporabnikom pri pravilnem ločevanju odpadkov.

Na tem mestu lahko odjemalci poiščejo vse informacije o zbirnih centrih v občini, kjer prebivajo, v katere lahko odnesejo za to predvidene odpadke.

Ta vodnik ni izčrpen in zajema predvsem odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih, na podlagi vaših nasvetov in predlogov pa ga bomo redno dopolnjevali.

Za vse, kar v njem ni navedeno, veljajo določbe občinskega pravilnika o ravnanju z odpadki.

V primeru dvomov si oglejte zavihek s pogostimi vprašanji ali pa pokličite na brezplačno telefonsko številko 800 844 344.