Isontina Ambiente

Klasifikacija odpadkov

Odpadki so glede na izvor razvrščeni na komunalne in posebne odpadke, glede na nevarnost pa na nevarne in nenevarne odpadke.

Komunalni odpadki so:

 1. gospodinjski odpadki, tudi tisti večjih mer, ki izvirajo iz stanovanjskih objektov in prostorov;
 2. nenevarni odpadki iz prostorov in krajev, ki se uporabljajo za namene, ki niso omenjeni v prejšnji točki, ter so po kakovosti in količini podobni komunalnim odpadkom, kakor določa občinski pravilnik;
 3. odpadki, ki nastajajo pri pometanju cest;
 4. odpadki kakršnega koli značaja ali izvora, ki ležijo na javnih cestah in površinah oziroma na zasebnih cestah in površinah, ki so namenjene javni rabi, ali na plažah in obrežjih vodotokov;
 5. rastlinski odpadki z zelenih površin, kot so vrtovi, parki in pokopališča;
 6. odpadki, ki nastanejo pri izkopu in prekopu ter drugi odpadki, ki nastanejo v okviru pokopališke dejavnosti, ki se razlikujejo od tistih iz točk 1, 2, 3.

Posebni odpadki so:

 • odpadki iz kmetijskih in kmetijsko-industrijskih dejavnosti;
 • odpadki, ki nastanejo pri rušenju, gradnji in nevarni odpadki, ki nastanejo pri izkopu;
 • odpadki, ki nastanejo pri industrijski dejavnosti;
 • odpadki, ki nastanejo pri obrtni dejavnosti;
 • odpadki, ki nastanejo pri trgovski dejavnosti;
 • odpadki, ki nastanejo pri storitveni dejavnosti;
 • odpadki, ki nastanejo pri predelavi in odlaganju odpadkov, blato, ki nastane pri čiščenju pitne vode in drugih postopkih priprave vode ter pri čiščenju odpadnih voda in dimnih plinov;
 • odpadki iz zdravstva;
 • dotrajani in zastareli stroji in oprema;
 • izrabljena motorna vozila, priklopniki in podobno ter njihovi deli.
Podjetje ISONTINA AMBIENTE v Goriški pokrajini na posebne načine zbira trde komunalne odpadke iz gospodinjstev in z njimi ravna.

Podjetje ISONTINA AMBIENTE skrbi tudi za odvoz komunalnim podobnih posebnih odpadkov oziroma tistih odpadkov, ki nastajajo v podjetjih, vendar se po določbah posameznih občinskih pravilnikov po količini in kakovosti enačijo s trdimi komunalnimi odpadki.