Isontina Ambiente

Preostali suhi odpadki

 • cigaretni ogorki
 • najlonke
 • plastificiran papir
 • plenice
 • razbita posoda
 • krtače in zobne ščetke
 • britvice za enkratno uporabo
 • sijalke
 • porcelanaste skodelice in krožniki
 • predmeti iz mešanih materialov, ki jih ni mogoče ločiti
 • vatirane palčke
 • odpadki, ki jih je mogoče reciklirati
 • nevarni odpadki
 • agregati in ruševine
 • kosovni odpadki
 • tekočine
 • pnevmatike in akumulatorji za vozila
 • vnetljive snovi
 • elektronska oprema

Vsi odpadki, ki jih ni mogoče reciklirati, predelati in ponovno uporabiti, so dejanski odpadki oziroma tako imenovani ostali suhi odpadki.

Ob skrbnem in natančnem ločevanju odpadkov se v zabojnik za ostale suhe odpade odlaga le malo materiala v korist skupnih stroškov storitve, katerih Ahilova peta je prav zbiranje te frakcije.
Za odlaganje ostalih suhih odpadkov se uporabljajo rumene vrečke, katerih zalogo prejmejo gospodinjski odjemalci enkrat letno na svoj domači naslov, če pa vrečke predčasno porabijo, lahko kupijo nove v prodajnih mestih, s katerimi ima podjetje sklenjeno pogodbo.

Večstanovanjske stavbe z najmanj 10 etažnimi lastniki, ki razpolagajo z ustreznimi notranjimi prostori, lahko zaprosijo za zeleni zabojnik.

 

V Tržiču obstaja VASCO

Občani Tržiča, ki ne morejo koristiti zbiranja odpadkov po sistemu od vrat do vrat, lahko papir in karton, plastično embalažo in pločevinke, organske odpadke in ostale suhe odpadke oddajo v mobilni zabojnik VASCO, ki je izmenično postavljen na 8 lokacijah v mestu.

Lokacije in urniki postavitve zabojnika VASCO so:

 

PONEDELJEK, SREDA in ČETRTEK 

Piazzale Tommaseo

15.00-18.00

Park Via Valentinis-Tonzar

18.30-21.00

Via Rossellini-Int. Duomo

15.30-19.00

Via Don Fanin

19.30-21.30

 

TOREK, PETEK in SOBOTA

Via Napoli

15.30-19.00

Via Giarette-Marina Julia

19.30-20.30

Via Cividini

15.00-16.00

Park via Aquileia

16.30-18.00

Park I Maggio Pocar

18.30-21.00

 

EKSPERIMENTALNI PROJEKT ZBIRANJA OSTALIH SUHIH ODPADKOV

Z oktobrom 2014 je podjetje Isontina Ambiente začelo izvajati eksperimentalni projekt zbiranja ostalih suhih odpadkov, namenjen izboljšanju kakovosti in količine frakcij ostalih suhih odpadkov, ki jih oddajajo odjemalci.

V okviru tega projekta so vsi odjemalci prejeli sivo posodo za odpadke s pokrovom, opremljenim z mikročipom (TAG Rfid), ki ga ob dostavi enoznačno dodelijo vsakemu odjemalcu.

Ob odvozu odpadkov pristojni komunalni delavci s posebno zapestnico odčitajo kodo mikročipa in s tem zabeležijo praznjenje.

V večstanovanjskih objektih z najmanj 10 etažnimi lastniki se mikročip pritrdi neposredno na zabojnik.


V eksperimentalnem projektu sodelujejo naslednje občine: Mariano del Friuli, Turjak, Romans d’Isonzo, Krmin, Moš, Škocjan ob Soči, Repentabor in Zgonik, Medja vas, Vileš, Gradišče, Štarancan, Ronke (območje F), Koprivno, Doberdob, Dolenje, Fara, Morar, Zagraj, Šlovrenc, Števerjan, Špeter ob Soči in Sovodnje.

OSTALI SUHI ODPADKI V GRADEŽU IN DEVINU NABREŽINI

Za zagotovitev pravilnega odlaganja ostalih suhih odpadkov morajo odjemalci v Gradežu in Devinu Nabrežini uporabljati kovinske ali zelene zabojnike, ki so razmeščeni na javnih površinah na celotnem območju.