Isontina Ambiente

Zbiranje odpadkov - maloštevilna pravila v interesu vseh

ZBIRANJE ODPADKOV PO SISTEMU OD VRAT DO VRAT 

V vseh občinah, kjer poteka zbiranje odpadkov po sistemu od vrat do vrat, je treba za zagotovitev kar najboljše storitve v smislu urejenosti okolja, vselej upoštevati naslednja pravila:

  1. vsaka vrsta odpadkov ima svoj vsebnik (posodo ali vrečko, odvisno od vrste odpadka), ki ga komunala izprazni ali odpelje le, če vsebuje materiali, za katerega je namenjen;
  2. vsaka vrsta odpadkov se odvaža le ob predvidenem dnevu, ki je označen na koledarju;
  3. uporabljati je treba le vrečke, ki jih določa sistem zbiranja odpadkov.

Neupoštevanje teh pravil s strani posameznikov lahko izniči trud vseh, ki dosledno upoštevajo maloštevilne pravila, ki jih narekuje sistem.

 

Odpadke je treba VSELEJ oddati na prevzemno mesto večer pred predvidenim dnem odvoza.

 

ZBIRANJE ODPADKOV V ZBIRALNICAH (Z ZABOJNIKI, POSTAVLJENIMI NA JAVNIH POVRŠINAH)

Tudi v občinah, kjer se odpadke zbira v zbiralnicah z zabojniki, ki so postavljeni na javnih površinah, je treba upoštevati pravila ločevanja odpadkov že pri razbiranju odpadkov doma.

Pravilno ločevanje različnih frakcij, ki jih je mogoče reciklirati, minimizira ostale odpadke in je ključna faza prehoda k pravilni uporabi različnih zabojnikov, ki so postavljeni na javnih površinah.

Nepravilna uporaba zabojnikov izniči trud vseh udeležencev v postopku zbiranja odpadkov.