Isontina Ambiente

Zbiranje odpadkov

 • embalaža iz valovitega kartona
 • škatle od čevljev in detergentov
 • škatle od kozmetičnih izdelkov in zdravil
 • škatle od piškotov in živil
 • vrečke od kruha
 • rokovniki in koledarji
 • lepenka, posterji in listi papirja
 • časopisi, revije in stripi
 • tetrapak embalaža
 • računi
 • plastificirane platnice
 • fascikli
 • kemični papir za telefaks
 • papir za peko
 • aluminijasta folija
 • pergamentni papir
 • maščobni papir
 • polistiren

Podjetje Isontina Ambiente zagotavlja komunalne storitve v 25 občinah Goriške in 3 občinah Tržaške pokrajine (Devin Nabrežina, Zgonik in Repentabor). Komunalne storitve vključujejo zbiranje, prevoz in odlaganje trdih komunalnih in komunalnim podobnih odpadkov, pa tudi odvoz zelenega odpada in kosovnih odpadkov približno za 150.000 prebivalcev.

Območje, ki ga pokriva podjetje ISA, ustvari več kot 75.000 ton odpadkov letno, večino od katerih odpeljejo v ločevalnico in kompostarno v Moraru (Gorica).

Glavni namen zbiranja odpadkov je, da se predela čim večji delež frakcij, ki jih je mogoče reciklirati, kar pa zahteva individualno prilagojeno zbiranje odpadkov za vsako posamezno občino, v sodelovanju z občinskimi upravami.